logo

CÔNG TY CỔ  PHẦN XE KHÁCH SỐ I SƠN LA

Địa chỉ: Số 83 Đường 3/2 - Tổ 9 - Phường Quyết Thắng - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La.

Điện thoại: 0212.3856 8680904853488;  Hotline : 0912158323

Website: http://xekhachnhatson.com  - Email: nhatsonxk1@gmail.com